Velkommen til Husejerforeningen af 1891

Husejerforeningen er en privat boligforening stiftet i 1891 på initiativ af Hans Olsen. Mere end 130 år senere er formålet stadig det samme som dengang - at erhverve og administrere udlejningsejendomme i hovedstadsområdet for derigennem at gøre det muligt for de almene borgere som udgør medlemskabet at bo i byen. Foreningen har i dag 9 ejendomme i København og på Frederiksberg med rundt regnet 220 lejligheder, der fortrinsvis lejes ud til medlemmerne. Læs mere om foreningens historie.Seneste nyt


14-06-2021 | Opdatering om telefonisk tilmelding til generalforsamlingerne
Vi åbner Foreningens telefon for telefonisk tilmelding til generalforsamlingerne i morgen tirsdag den 15. juni og i overmorgen onsdag den 16. juni - begge dage fra kl. 19.00 til 21.00. Det vil samtidigt være muligt at få assistance til at oprette fuldmagter. Bemærk venligst, at denne service er tiltænkt medlemmer, der har udfordringer med at benytte de digitale muligheder, f.eks. medlemmer, som er undtaget digital kommunikation med det offentlige.

07-06-2021 | Bliv frivillig stemmeoptæller ved de Ordinære Generalforsamlinger
Foreningen har brug for frivillige stemmeoptællere ifm. afstemningerne ved de Ordinære Generalforsamlinger 2020 & 2021 den 26. juni. Stemmeoptællerne udpeges efter først-til-mølle princippet, så udfyld og indsend formularen inden fristen den 18. juni. Jo før, desto bedre. Læs mere (kræver login).

07-06-2021 | Opstillingsformularer til Valg af Formand, Bestyrelsmedlem & Suppleant, samt Intern Kritisk Revior & Suppleant er aktiveret
Opstillingsformularer for medlemmer, der kunne tænke sig at være Formand, Bestyrelsesmedlem, Intern Kritisk Revisor eller Suppleant er nu lagt op på hjemmesiden. De findes under menupunktet 'Foreningen' under 'Generalforsamlinger'. Læs mere (kræver login).

04-06-2021 | Dirigent til de Ordinære Generalforsamlinger
Opstillingsformularen for medlemmer, der gerne vil kandidere til posten som dirigent ved de Ordinære Generalforsamlinger, er lagt ud på hjemmesiden her (kræver login). Fristen for at stille op som kandidat til dirigentposten er den 14. juni.

03-06-2021 | Orientering om Ændringer af Procedurer ifm. de Ordinære Generalforsamlinger
Ifm. forberedelsen til og afviklingen af de ordinære generalforsamlinger sidst i juni, ændrer Bestyrelsen procedurer på en række områder, bl.a. ifm. opstilling som kandidat til bestyrelsen. Læs mere (kræver login).


01-06-2021 | Fuldmagtsformularer til Ordinære Generalforsamlinger
Fuldmagtsformularerne til de kommende generalforsamlinger er nu lagt ud på hjemmesiden. Læs mere om oprettelse af fuldmagter m.m. her (kræver login). Opret fuldmagt til Ordinær Generalforsamling 2020 her (kræver login). Og opret fuldmagt til Ordinær Generalforsamling 2021 her (kræver login). Fristen for oprettelse af Fuldmagter er fredag den 18. juni.

29-05-2021 | Tilmeldingsformularer til Ordinære Generalforsamlinger
Tilmeldingsformularerne til de kommende generalforsamlinger er nu lagt ud på hjemmesiden. Tilmeld dig Ordinær Generalforsamling 2020 her (kræver login). Og tilmeld dig Ordinær Generalforsamling 2021 her (kræver login). Fristen for tilmeldinger er fredag den 18. juni.

29-05-2021 | Praktisk Information om tilmelding til de Ordinære Generalforsamlinger
Alle medlemmer kan nu tilmelde sig generalforsamlingerne. Fristen for tilmelding er fredag den 18. juni af hensyn til de praktiske forberedelser, som følger af myndighedernes genåbningsplan og krav fra Scandic. Tilmelding kan ske via tilmedlingsformularerne, via e-mail eller SMS. Læs mere (kræver login).

28-05-2021 | Orientering om Betingelser for deltagelse ved de Ordinære Generalforsamlinger
Orientering til medlemmerne om de officielle krav til deltagelse ved de Ordinære Generalforsamlinger for 2020 & 2021, bl.a. om forhåndstilmelding og fremvisning af coronapas. Læs mere (kræver login).

15-05-2021 | Opdatering om afholdelse af ordinære generalforsamlinger for 2020 og 2021
Bestyrelsen modtog den 11. maj besked om, at kravet om afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling er blevet frafaldet. Det sætter vi naturligvis pris på. Og det gjorde det muligt for Bestyrelsen, at planlægge afholdelsen af de udskudte ordinære generalforsamlinger ved bestyrelsesmødet samme aften. Bestyrelsen kan således informere om, at begge ordinære generalforsamlinger vil blive afholdt lørdag den 26. juni. Tid og sted bliver annonceret snarest muligt. Det gælder også krav vedr. deltagelse (iht. retningslinier fra myndighederne), herunder krav om forhåndstilmelding og fremvisning af gyldigt coronapas. Følg med her på hjemmesiden, hvor vi vil opdatere jer løbende. Den officielle indkaldelse vil blive sendt ud med posten, så snart alle nødvendige detaljer er på plads og materialet er produceret.
 
OBS: Ordinære Generalforsamlinger for 2020 og 2021 afholdes lørdag den 26. juni. Sæt kryds i kalenderen.

15-05-2021 | Bestyrelsesnotat om Bestyrelsens Mandat
Som skrevet i notatet om generalforsamlinger af 5. maj, 2021, så er Foreningen p.t. i den situation, at samtlige bestyrelsesmedlemmers valgperioder er udløbet. Hvad det betyder i praksis, kan du læse mere om i dette korte notat fra Bestyrelsen. Læs mere (kræver login).

05-05-2021 | Bestyrelsesnotat om Generalforsamlinger

Som følge coronakrisen, har vi i Foreningen ikke fået afholdt ordinær generalforsamling for 2020 og 2021. Med offentliggørelsen af den næste fase af genåbningsplanen i går, ser det nu til, at det bliver muligt under visse betingelser. I et Bestyrelsesnotat, der netop er uploadet under Nyheder, redegør Bestyrelsen for vores overvejelser og beslutninger omkring afholdelsen af generalforsamlinger over det seneste år. Og vi forklarer hvorfor Bestyrelsen inden de ordinære generalforsamlinger for 2020 og 2021 kan afholdes, er nødt til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Betyrelsen mødes i næste uge, hvor vi bl.a. på baggrund af den seneste udmelding fra regeringen vil diskutere, hvornår den ekstraordinære og de udskudte ordinære generalforsamlingerne skal indkaldes til. Læs mere (kræver login).

25-04-2021 | Opdatering vedr. Bestyrelsesnotat fra 29. marts
Kort opdatering om dialog med Datatilsynet vedr. formodet databrud omtalt i Bestyrelsesnotatet. Læs mere (kræver login).

25-04-2021 | Opdatering vedr. Orientering til Medlemmerne fra 29. marts
Kort opdatering om Spørgsmål & Svar som nævnt i Orientering til Medlemmerne. Læs mere (kræver login).

29-03-2021 | Bestyrelsesnotat vedr. "Kupforsøg i Husejerforeningen"

Kort notat fra Bestyrelsen om kommunikation til nogle medlemmer fra suspenderet bestyrelsesmedlem. Læs mere (kræver login).

29-03-2021 | Orientering til Medlemmerne
Bestyrelsen orienterer om den seneste udvikling vedrørende afholdelse af generalforsamlinger i Foreningen, om udsendelse af Regnskab for 2020 og udvikling i sammensætning af Bestyrelsen. Læs mere (kræver login).


26-03-2021 | Årsregnskabet 2020
Foreningens regnskab for 2020 er nu tilgængeligt for alle medlemmer. Regnskabet vil blive genenmgået af foreningens revisor på den ordinære generalforsamling 2021. Læs mere (kræver login).Praktisk info

Er du flyttet eller har fået nye kontaktinformationer?
Husk altid at melde eventuel adresseændring til foreningen. Hvis foreningen ikke er i besiddelse af din korrekte adresse kan det medføre at du blive udmeldt af foreningen jvf. vedtægternes §5, for at gøre plads til nye medlemmer. En sådan udmeldelse kan desværre ikke omgøres. Du kan til enhver tid oplyse os om adresseændring ved at skrive til foreningen på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Skriv gerne "Adresseændring" i emnefeltet og husk at oplyse dit medlemsnummer.

Det vil samtidig være en hjælp for foreningen, hvis du husker, at informere os om ændringer i dine kontaktinformationer (e-mailadresse og mobilnummer, evt. telefonnummer). Hvis du er i tvivl om, hvorvidt foreningen har dine nuværende kontaktoplysninger, må du meget gerne sende dem til os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Skriv gerne "Kontaktinformationer" i emnefeltet og husk at oplyse dit medlemsnummer.

Foreningens kontor og åbningstider
Foreningens kontor flyttes snarest muligt til ejendommen i Polensgade. Grundet flytningen holder foreningen kun medlemsåbent den 2. onsdag i måneden fra klokken 19.00 til 20.00, og ikke som normalt både den 2. og 4. onsdag i måneden. Dette foregår indtil videre i beboerforeningslokalet på Mathilde Fibigers Vej. Lokalet findes til højr for nr. 19 nede i kælderen.

OBS: På grund af covid-19, har foreningen ikke holdt medlemsåbent siden december 2020. I forbindelse med genåbningen fra april 2021 forventer bestyrelsen, at det bliver muligt at åbne op for personlig henvendelse igen. Bestyrelsen vil give besked via hjemmesiden, lige så snart det bliver aktuelt (senest opdateret 07-05-2021).

Login på hjemmesiden
Dine login information er i udgangspunktet dit medlemsnummer (brugernavn) og din indmeldelsesdato, inkl. bindestreger (adgangskode). Vi oplever desværre pga. tidligere registreringsfejl, at dette ikke altid er tilfældet. Hvis du har problemer med at logge ind med dit medlemsnummer og din indmeldelsesdato, så skriv til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Skriv gerne "Login til hjemmeside" i emnefelt og husk at oplyse dit medlemsnummer.

Eksempel:
Login (medlemmsnummer): 054
Adgangskode (indmeldelsesdato): 19-10-1958


Efter du er logget ind på hjemmesiden første gang, kan du frit ændre adgangskoden.

Tags: Åbningstider