UPDATE: Husejerforeningen flytter til Polensgade

Husejerforeningens kontor er flyttet fra Dr. Olgasborg. 

Indtil videre er vores postadresse:

Husejerforeningen af 1891
c/o WA Administration
Havneholmen 21, 5. sal
1561 København V

Konstituering af ny bestyrelse

Husejerforeningens bestyrelse mødte for første gang efter den ekstraordinære generalforsamling. Det nye bestyrelsesmedlem Anders Johnsen blev budt velkommen, og derefter fulgte et almindeligt bestyrelsesmøde med følgende dagsorden:

Indkaldelse til ekstra bestyrelsesmøde

Tirsdag den 6. november 2018 kl. 18:00 til 22:00

 Dagsorden:

  1. Konstituering
  2. Underskrift af forretningsorden
  3. Plan for de næste bestyrelsesmøder
  4. Refleksion over den ekstraordinære generalforsamling
  5. Diverse vigtige informationer fra Forretningsudvalget
  6. Eventuelt  

Overgang til professionel administration

Information til medlemmerne om Overgang til Professionel Administration.

Download her

PRIVATLIVSPOLITIK FOR HUSEJERFORENINGEN

Dato for seneste ændring i privatlivspolitikken: 2018-05-31

Husejerforeningen af 1891’s dataansvar:


Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Læs mere ...